Nina Liebrand

A Journey of a thousend miles starts with a single step

Introductie van ‘Mentalization based treatment’


Mentaliseren is de vaardigheid andermans gedrag te kunnen begrijpen door zich de overtuigingen, wensen, gevoelens en gedachten van een ander voor te kunnen stellen. Daarnaast is het ook een vaardigheid om eigen gedrag te analyseren en betekenis te geven. Om te kunnen mentaliseren moet iemand in staat zijn om zich een beeld te vormen van wat anderen zouden kunnen denken of voelen en begrijpen dat dit anders kan zijn dan wat hij/zij zelf denkt en voelt. Oorspronkelijk is Mentaliseren een psychologisch begrip dat vanuit psychoanalytische hoek bekendheid verwierf voor de behandeling van met name de borderline persoonlijkheidsstoornis. Het gedachtengoed van MBT is echter ook zeer bruikbaar voor behandeling van cliënten met andere persoonlijkheidsstoornissen en cliënten in de basis ggz. Iedere cliënt met (persoonlijkheids)problemen kenmerkt zich veelal door een (tijdelijk) verminderd vermogen tot mentaliseren. Cliënten kunnen bijvoorbeeld te veel spanning ervaren om eigen handelen goed te reflecteren of te sturen. Daarnaast zou het kunnen dat cliënten gedrag en intenties van anderen juist verkeerd of onrealistisch interpreteren.
Op deze cursusdagen wordt er aandacht besteed aan de theoretische achtergrond van mentaliseren. Zowel de diagnostiek van het mentaliserend vermogen bij cliënten en het oefenen met interventies die het mentaliseren kunnen bevorderen komen in deze tweedaagse cursus aan bod. Er wordt geleerd de mentaliserende houding toe te passen in de behandelingen zoals je deze al gewend bent te doen!


Doelgroep
Eerstelijnspsychologen, Gz-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundige specialisten en psychiaters


Accreditatie wordt aangevraagd bij:
NVvP: 13 punten
NIP 13 punten
FGzPt 13 punten
VSR 12 punten


Eéndaagse introductiecursus:

Op deze cursusdag wordt er aandacht besteed aan de theoretische achtergrond van mentaliseren. Er zal vooral veel geleerd worden over diagnostiek van het mentaliserend vermogen bij cliënten en bij jezelf als hulpverlener.

Locatie; online

Kosten: 310 ,- per persoon


Tweedaagse basiscursus: 

Op deze dagen wordt er aandacht besteed aan de theoretische achtergrond van MBT en er zal vervolgens ook geoefend worden met eerste ( basis) interventies. 

Locatie; online. 

Kosten: 580,- per persoon.


Inschrijven

Het is voor beide cursussen mogelijk om je voor deze training in te schrijven via het contactformulier. Zie Agenda voor de mogelijke data. 


Incompany

Tevens is het mogelijk om dit als groep of in-company training te doen. Neem in dat geval contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.