Nina Liebrand

A Journey of a thousend miles starts with a single step

IPAP

Filmpje 1: Drift- en Egomodel.Filmpje 2: overdracht en tegenoverdracht
 Filmpje 3: Objectrelaties


Filmpje 4: structurele diagnostiek

Bekijk op psyflix "diagnostiek 2- structureel interview en IPO". Begin bij 1uur en 12 min ( te gaan) en stop bij dia 15 ( nog 59 min te gaan). Omdat het filmpje aftelt zijn dit dus 13 minuten. 


Filmpje 5: Afweermechanismen