Nina Liebrand

A Journey of a thousend miles starts with a single step

IPAP

Filmpje 1: Drift- en Egomodel.Filmpje 2: overdracht en tegenoverdracht
 Filmpje 3: Objectrelaties


Filmpje 4: structurele diagnostiekFilmpje 5: Afweermechanismen